~ Gezien maar niet bekeken ~

Perspectief voor vrouwen in de prostitutie

Organisatie

Vanuit onze overtuiging dat iedereen mogelijkheden en talenten heeft, willen wij samenwerken met mensen, kerken en andere organisaties die zich inzetten voor het welzijn van deze vrouwen. Als El Roi hebben we een duidelijke focus: het welzijn van de vrouwen. Door dit scherp te houden, zijn we een organisatie die in staat is verschillen te overbruggen en andere meningen te respecteren.

We hebben regelmatig overleg met verwante organisaties in bijvoorbeeld Den Haag, Amsterdam en Antwerpen en zijn in contact met de hulpverlening en het lokale bestuur in Utrecht en Amersfoort. Gezien de complexiteit van de prostitutiewereld en in het belang van de vrouwen, blijven we investeren in dit netwerk met als doel dit uit te breiden en te onderhouden.

BESTUUR EN KERNTEAM

Voor samenstelling van het bestuur en bestuurlijke informatie verwijzen we naar de statuten. Het bestuur werkt nauw samen met het Kernteam dat gevormd wordt door vrijwilligers, die verantwoordelijk zijn voor de praktische uitwerking van de gestelde doelen, zoals:

1. Gebedsavonden
2. Coördinatie van de (online) outreach
2. Aannemen en begeleiden van vrijwilligers
3. Coördinatie en logistiek van de huiskamer
4. PR: presentaties, website, artikelen
5. Opzetten en begeleiden van een maatjesproject

6. Training en toerusting van vrijwilligers 

Om de samenwerking te waarborgen hebben we een huisreglement opgesteld, die lees je hier.

 

 

BELEIDSPLAN

Het beleidsplan zoals dat is opgesteld vind u hier 

JAARVERSLAGEN EN FINANCIELE VERSLAGEN

2019 – Jaarverslag

2019 – Financieel verslag

2018 – Jaarverslag

2018 – Financieel verslag

2017 – Jaarverslag

2017 – Financieel verslag

2016 – Jaarverslag

2016 – Financieel jaarverslag

STATUTEN

Op 16-06-2016 werd de oprichtingsakte van een stichting bij notariaat Ee & de Jonge te Utrecht getekend en is stichting El Roi een feit. 

RSIN: 856471616

Doelstelling: Zie statuten El Roi artikel 2.1a en 2.1b

NIEUWSBRIEVEN

Hier vind je het laatste nieuws van El Roi. Als je twee keer per jaar op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen binnen El Roi en wat we allemaal doen, meld je dan aan voor onze e-mailnieuwsbrief. 

EXTRA Nieuwsbrief ivm Corona

Nieuwsbrief van november 2019

Nieuwsbrief van juli 2019

Nieuwsbrief van november 2018

Nieuwsbrief van januari 2018

Nieuwsbrief van juli 2017