~ Gezien maar niet bekeken ~

Perspectief voor vrouwen in de prostitutie

Hulpverlening

HULPVERLENING

Het hulpverlenend aanbod van stichting El Roi sluit aan bij de behoeften en vragen van de vrouw vanuit de presentiebenadering. De basis van de presentiebenadering is: er zijn voor de vrouwen op basis van gelijkwaardigheid. Het hulpverlenend aanbod bestaat uit maatschappelijke en juridische hulptrajecten, zoals:

  • Hulp bij financiën 

  • Zoeken naar 

  • werkmogelijkheden
  • Het maken van een CV.                                        

  • Hulp bij solliciteren 

  • Taalles

  • Inloophuiskamer

  • Een gesprek met een kop koffie of lunch

  • Praktische hulp, zoals verhuizen of boodschappen halen na een operatie.