~ Gezien maar niet bekeken ~

Perspectief voor vrouwen in de prostitutie

Gebed

GEBED

Vanaf het eerste begin is gebed de basis geweest van El Roi. We hebben ervaren dat God zelf heeft gezorgd voor deze basis, waardoor we ons vertrouwen altijd op Hem hebben gesteld. Toen de initiatiefneemsters naar het Zandpad gingen en de weerbarstigheid en de complexiteit van de prostitutiewereld leerden kennen, ontdekten ze de problematiek hun kunnen oversteeg. Maar tegelijkertijd werden ze bevestigd in hoe God door mensen heen werkt en hun inspanningen kan gebruiken in zijn plan. Het Bijbelvers Efeze 2:10 was daarbij een krachtige bemoediging: “Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.” 

Sinds 2018 is er eens in de twee weken een gebedsavond waarop de vrijwilligers samen God aanbidden, bidden voor de vrouwen die op outreach zijn en voor de vrouwen in de prostitutie. Dit gebed wordt tijdens de outreach als zeer bemoedigend ervaren. Psalm 139:12 dragen zij op hun hart: “ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht”. De outreach en gebedsavond is eens per maand in Utrecht en eens per maand in Amersfoort. Als je een keer mee wil bidden, klik voor het rooster hier